קליפ נשים עושות שלום Women Making Peace Clip

פורסם בקטגוריה מם פמיניסטי | עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , | כתיבת תגובה

הנדון: שוויון מגדרי בהקמת הממשלה החדשה ובתכנית עבודתה:

 הפרויקט ליצירת תכנית פעולה ליישום החלטה 1325 לראשי וראשות כל המפלגות והח"כיות בכנסת, הוציא מכתב המציג דרישות ארגוני נשים על בסיס הגדרת הביטחון שעוצבה במפגשים שעסקו בנושא.
להלן המכתב שנשלח לראש הממשלה ולראשי וראשות המפלגות.
אם לא הספקתן להוסיף את שם הארגון שלכן, או את שמכן, הגיבו לרשימה ואוסיף כך שבמכתב התזכורת תופיעו גם אתן בדרישות הבסיס שמציג המסמך להלן.

11 בפברואר 2013

לכבוד

ראשי וראשות המפלגות בכנסת

הנדון: שוויון מגדרי בהקמת הממשלה החדשה ובתכנית עבודתה:

ייצוג הולם של נשים בממשלה והתחייבות לאמץ תכנית פעולה לייצוג נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה ולמיגור האלימות כלפי נשים

אנו פונות אליך בשם פרויקט 'תכנית הפעולה 1325 – נשים מנהיגות לשלום וביטחון' שנועד לעצב ולהביא לאימוץ תכנית פעולה ליישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, במטרה לקדם ייצוג נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה ולמגר את האלימות נגד נשים. פעילותנו משותפת לעשרות נציגות מארגוני נשים וזכויות אדם.

בימים אלה, לקראת כינון הממשלה ה-33, אנו מבקשות להסב את תשומת לבך לחובתך הדמוקרטית לקדם את השוויון בין נשים לגברים בישראל. בחירתה של כנסת חדשה וכינונה של ממשלה חדשה הם בגדר הזדמנות לצעוד צעד נוסף בדרך להגשמת חזון השוויון. דרישה זו מבוססת על ההכרה שהשתרשה ואומצה זה מכבר במדינות רבות, לפיה ייצוג שוויוני לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת החלטות, משמעו גם ביטוי וייצוג לעמדות שונות בכל התחומים ובכלל זה לתפיסה רחבה של מושגי ביטחון, צדק ושוויון חברתי.

ואלה דרישותינו:

1.         הרכב הממשלה הבאה ישקף באופן הולם יותר מבעבר את חלקן של הנשים באוכלוסייה. כדי למלא את דרישתנו זו בתוכן, אנו מבקשות כי תהיו שותפים ושותפות לדרישה לפיה הרכב הממשלה העתידית יצעיד את מדינת ישראל צעד נוסף בשיפור מצב הייצוג של נשים בממשלותיה, וימונו בה יותר שרות מבממשלות ישראל הקודמות (שהגיעו לצערנו ל"שיא" מביש למדי של 4 שרות בלבד).

2.         במינוי השרות והשרים יש להבטיח ולוודא את מודעותם ומחויבותם לשוויון בין המינים, ולהבטיח כי בהובלת משרדיהם יפעלו כל העת תוך התייחסות לשיקולים המגדריים וקבלת ייעוץ מקצועי בעניין זה (gender mainstreaming). חובתך המובנת מאליה הינה לוודא כי מדיניות הממשלה, כמו גם עבודת ועדות הכנסת השונות, תבטא את צורכיהן של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה ואת ההיבטים המגדריים הקיימים בכל הנושאים ועולמות התוכן.

3.         ייצוג שווה לנשים במינוי יו"ר של ועדות הכנסת השונות. דרישתנו זו תואמת את רוח סעיף 6ג1 לחוק שיווי זכויות האישה התשי"א-1951 הקובע, כי "יינתן ייצוג הולם לנשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה בוועדות ציבוריות ובצוותים לעיצוב מדיניות לאומית או גוף אחר שהוקם לשם עיצוב מדיניות לאומית בכל נושא לרבות בנושאי חוץ או ביטחון, או לשם מניעה, ניהול או פתרון של סכסוך מדיני או בין-לאומי".

4.         לכלול בקווי היסוד של הממשלה החדשה התחייבות לגבש תכנית פעולה לקידום ייצוג נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת החלטות בכל התחומים. בכך יכולה ממשלת ישראל להצטרף למגמה עולמית מתרחבת. עד כה, 37 מדינות אימצו תכנית פעולה כזו, ובהן ארצות הברית שאימצה תכנית פעולה בדצמבר 2011. התכנית אושרה בצו נשיאותי והוקצו לה תקציבים משמעותיים. עיצוב תכנית הפעולה ייעשה תוך התייעצות עם ארגוני נשים, ויכלול דרכים לקידום המאבק בסוגי האלימות השונים כלפי נשים, בהשראת החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם, העוסקת בקידום ייצוג מגוון נשים והטמעת נקודת מבט מגדרית במוקדי קבלת החלטות.

יצוין כי החל מינואר 2012, פועלות יחדיו עשרות נציגות ארגוני נשים וזכויות אדם ופעילות פמיניסטיות ממנעד העמדות ותחומי המומחיות, כדי לגבש טיוטה לתכנית פעולה כוללת ליישום החלטה 1325. במסגרת התהליך – אותו ייסדו עמותת איתך-مَعَكِ משפטניות למען צדק חברתי, שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון-ליר ואג'נדה – מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית – מגובשות המטרות והפעולות השונות אשר יש בהן להוביל לייצוג מגוון של נשים, להטמיע עמדות מגדריות ולמגר את סוגי האלימות כנגד קבוצות נשים בחברה.

על החתום:

אג'נדה – מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

איתך مَعَكِ משפטניות למען צדק חברתי

אחותי – למען נשים בישראל

האגודה לזכויות האזרח

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

התנועה לשוויון ולשלום בין המינים

ויצ"ו

מבוי סתום – למען מסורבות גט ועגונות

מרכז אדוה

מרכז מהות – מידע הדרכה ותעסוקה לנשים

1325 נשים עושות שלום

מרכז דפנה, בר אילן

עמותת כ"ן – כוח נשים

פרלמנט נשים

פרויקט האקדח על השולחן במטבח

קול האישה

קולך – פורום נשים דתיות

רוח נשית – עצמאות כלכלית לנשים נפגעות אלימות

שדולת הנשים

שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון – ליר

ש.י.ן – לשוויון ייצוג נשים

תנועת אנשים  – התנועה לקידום שוויון בישראל

אביבה שמש

אראלה שדמי

הילי מודריק אבן-חן

ענת לנגר-גל

עירית חכים

עפרה אור

רונית ארנפרויד-כהן

שלומית ליר

אשכר אלדן כהן

 אביבה יהודיין

אור סרי

אפרת כהן נוימן

יסמין שינדלר

רותי סופר

גלית תגורי משה

מענה יש להפנות לעו"ד ענת טהון אשכנזי טל': 03-5160103; פקס: 03-5163940; סלולרי: 0544-303220.

פורסם בקטגוריה ייצוג הולם לנשים | עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 תגובות

מפגש 1325 נשים עושות שלום 28/12/12

גלריה זו מכילה 30 תמונות

לקט תמונות ממפגש 1325 נשים עושות שלום

גלריות נוספות | תגובה אחת

ברוכות הבאות לאתר

אתר 1325 נשים ושלום נבנה במטרה לרכז מידע בכל הקשור לשיתופן של נשים בתהליכים מדיניים; זאת בהתבסס על החלטת האו"ם 1325, הקוראת לשיתוף נשים בתהליכי שלום, ועל תיקון חוק שיווקי זכויות האישה בישראל, סעיף 6ג1 הקובע חובת ייצוג של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסיה בוועדות ציבוריות.

האתר, נמצא בשלבי הקמה, ויהווה מאגר מידע לכל הפעילות בנושא, לתכניות לימוד, ולחוקרות הכותבות על מעורבותן של נשים בתהליכי שלום. באתר תוכלו למצוא את החלטת האו"ם, בעברית, אנגלית וערבית, וכן את החוק הישראלי הקובע את החובה לשתף נשים בתהליכים מדיניים.

על מנת ליצור מאגר של קישורים למאמרים, שמות ארגונים פעילים, ונשים הפעלות בתחום, אנו מבקשות מנשים פעילות וחברות ארגונים העוסקות בנושא, למלא את טופס ההשתתפות ולעדכן אותו פעילותן בנושא, ואודות פעילות הארגון שלהן. בהמשך, תתקיים הדרכה לפעילות ארגונים במכללת ג'ון ברייס בת"א, בה נתעדכן אודות האתר ואופן העלאת התכנים.

Welcome to the Site,
The site 1325 Women & Peace was built in order to centralize information related to the participation of Israeli women, from all walks of life, in political processes, based on UN resolution 1325 and the Israeli law.

The site, which is under construction, will gather information on the subject, that can be used by activists, educators, and researchers who write on this subject. In the site you can find UN resolution 1325 in Hebrew, English and Arabic, as well as the Israeli law on the obligation to include women in political talks.

פורסם בקטגוריה Uncategorized | כתיבת תגובה